Ilosta ja musiikista

ILOSTA JA MUSIIKISTA– palvelu kotikäynneillä, hoivakotikäynneillä, ryhmissä, tapahtumissa, kerhoissa ja juhlissa.
Saattohoitotilanteisiin, muistotilaisuuksiin ja hautajaisiinpalvelumme tilattavissa.

Musiikin vaikutukset ja edut ovat mm. ilon ja surun, kaipauksen, onnellisuuden tunteiden kokeminen, musiikin kuuntelun tuomat muistot, rentoutuksen mahdollisuudet, tunteiden herättäminen ja kokeminen, kivun lievitys, lohdutus, ihmisiä yhdistävä kokemus- yhdessä laulaminen, mielihyvän tunteiden lisääntyminen, voimaannuttaminen, liikunnan yhdistäminen musiikkiin, osallisuuden kokeminen, jne.

Tutkitun tiedon valossa musiikki kuntouttaa mm. aivoinfarktin jälkeen. Musiikki ja rytmi tulee liikkumista ja kävelyä. Auttaa rytmittämään liikettä.
Jokaiselle voi löytyä oma mielimusiikki- ja laulu tai keino hyödyntää musiikin etuja elämänlaadun mahdollistajana.

Käytän musiikkia lähes jokaisella koti- ja hoivakotikäynnillä, koska laulun/ laulamisen ja musiikin avulla on helppo saada yhteys, jopa vaikeassa vaiheessa elävän muistisairaan ihmisen kohdalla. Musiikki yhdistää ja vahvistaa yhdessäoloa.
Hinta 66e/h kotitalousvähennyksen jälkeen 24e/h. Ryhmätoiminta 70€/ 1,5h.