Tietoja

Muistisairas, perhe ja kotikuntoutus

Työskentelen muistisairaan omassa toimintaympäristössä eli asiakkaani kotona (hoivakodeissa, palvelukodeissa ja palvelukeskuksissa).

Kiireettömällä läsnäololla ja yksilöllisellä palvelulla voidaan vaikuttaa muistisairaan ihmisen elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

Perhe ja lähipiiri ovat tärkeässä osassa ja yhteistyössä kanssani. Muistisairaan elämänkulku ja merkittävät vaiheet hänen elässään ovat arvokkaita tietoja yhteistyön kannalta.  Aikaisempaa elämänhistoriaa voidaan hyödyntää validaatio- menetelmässä /kuntoutuksessa. Ihmislähtöisyys on työni keskiössä. Asiakkaani on oman elämänsä päähenkilö. Voimme luoda yhdessä lisää elämää hänen elämään.

Läheiselle, oman vapaa-ajan järjestäminen. Voit asioida, virkistyä ja käyttää omaa aikaasi haluamallasi tavalla. 

Omaishoitajan vapaa-ajan järjestäminen palvelusetelin avulla.

Mitä tarkoittaa validaatio?

Valid tarkoittaa kelpaavaa, sopivaa. Muistisairasta kunnioitetaan ja arvostetaan juuri sellaisena ihmisenä kuin hän on. Hänellä on arvokas ja ainutkertainen elämä. Sairaudestaan johtuen hän ei enää muista kaikkea kokemaansa. Tunteet ovat erittäin voimakkaasti läsnä. Muistisairaan ilmaisemat tunteet otetaan huomioon ja pyritään tavoittamaan kenties elämässään keskenjääneitä asioita. Muistisairasta ei milloinkaan vähätellä eikä nolata. Muistisairas ei myöskään tule lapseksi. Hän on aikuinen ihminen, vanheneva ihminen, ikäihminen tai vanhus. Validaatio-toimintamalli, TunteVa,  on tunteen vahvistamista ja arvostavaa kohtaamista.

Validaatiomenetelmä on mainittu Käypä hoito suosituksissa ja on lääkkeetön keino auttaa sekä hoidettavaa että hoitajaa yhteyden luomisessa. 

Validaation ja hyvän hoidon (TunteVa-menetelmän) avulla voidaan ylläpitää ja kuntouttaa muistisairaan toimintakykyä ja omatoimisuutta. Teemme pieniä kotiaskareita ja asiakkaalle tärkeitä asioita yhdessä. Validaation avulla muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa. Sanakatoa voidaan ennaltaehkäistä erilaisin harjoituksin. Muistelu ja siihen liittyvät tunteet ja muistot lisäävät itsetuntoa. Ystävien ja sukulaisten tapaamisiin ja harrastuksiin osallistuminen on osa hyvää arkea.

Sopimus

Palvelupaketin ja yhteistyösopimuksen suunnittelemme ja sovimme kirjallisesti aina yhdessä asiakkaan ja läheisen/läheisten (edunvalvojan) kanssa.